آموزش لحظه سبز تولّديكى از مراحل مهم زندگى هر زنى، باردارى و زايمان است. زنان با پشت سرگذاشتن يك زايمان موفق فيزيولوژيك و آسان مى توانند تجربه اى شيرين و موفق داشته باشند.
      در اين نوع زايمان به مادر فرصت داده مى شود تا مراحل زايمان را با سرعت طبيعى بيشترى پيش ببرد و زايمان در محيطى آرام و شبيه خانه و در كنار استفاده از توپ هاى مخصوص زايمان، دوش و وان (زايمان در آب) انجام شود.
      اغلب مادران به دليل ترس و اضطرابى كه از اتاق زايمان و عوامل آن دارند ناچار به سزارين روى مى آورند؛ در حالى كه اگر شرايطى ايجاد شود كه آگاهى مادر از زايمان طبيعى بيشتر و تصور ذهنى وى اصلاح شود، مى تواند دردهاى خود را كنترل كند و يك زايمان آسان و بدون عارضه را پشت سر بگذارد.
کلاس های زایمان فیزیولوژیک
      این دوره هاى آموزشى كه ويژه زنان باردار است از هفته بيستم باردارى شروع مى شود. در اين كلاس ها مـادر ياد مى گيرد كه چگونه مى تواند در زايمان خود مشاركت كند و با آموزش نحوه صحيح تنفس و ورزش هاى مربوط به تقويت عضلات لگن به انجام يك زايمان كوتاه تر و كم عارضه كمك كند.
     در اين كلاس ها همچنین اطلاعات مادر در مورد مسائل مهم بعد از زايمان مانند تغذيه صحيح شيرخوار، اصول شيردهى، بهداشت پستان و بيمارى هاى شايع شيرخوار افزايش خواهد يافت.
     در اين كلاس ها از انواع ديگر زايمان مانند زايمان بى درد و زايمان در آب نيز صحبت مى شود. اتاقى كه براى زايمان خانم ها در نظر گرفته شده است، اتاقى راحت و ساده می باشد كه اصلاً شبيه يك اتاق بيمارستانى نيست. مزيت ديگر اين روش تماس پوست به پوست مادر و نوزاد است كه در شيردهى مادر مؤثر است.